BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 98

odbędzie w dniu 27 sierpnia 2014 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).


Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 97-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji d.s. awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2014 r. złożonej przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Rogienicach Wielkich.
6. Zapoznanie się z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego pomieszczeń wynajmowanych przez ZPOZ.
7. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2014 r. złożonej przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2014 r. złożonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
9. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Wizna w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych.
11. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
12. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o:
1) przekazanie kwoty w wysokości 55 tys. zł. na dokonanie podziału działek w związku z przebudową i rozbudowa drogi powiatowej,
2) przekazanie kwoty w wysokości 30 tys. zł. na realizacje zadania remont drogi powiatowej nr 1962B,
3) o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 10 000 zł.
13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o sprzedaż lub likwidację środków trwałych.
14. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat realizacji wniosku Pana Ryszarda Niewiarowskiego przekazanego do ZDP przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
16. Sprawy różne:
Data powstania: czwartek, 21 sie 2014 11:32
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2014 11:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sie 2014 10:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1298 razy