BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o cenę na dostawę i montaż trzech klimatyzatorów ściennych

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia nr 78/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2009r. dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż trzech klimatyzatorów ściennych o mocy KW dostosowanych do powierzchni pomieszczeń.

1. Powierzchnia 24,90 m2
2. Powierzchnia 27,50 m2
3. Powierzchnia 30,00 m2

Oferty należy składać listownie, faksem lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 304 do dnia 20 marca 2014 roku do godz. 14.30.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową.

Oferent powinien także przedstawić informację o:

1) Szybkości realizacji zamówienia.
2) Możliwości bezpośredniej dostawy do zleceniodawcy.
3) Okresie gwarancji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny, szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego oraz okresie gwarancji.

Kontakt:
Adam Urbanowski - tel: (86) 215-69-04

Łomża, 14 marca 2014 r.

ORiK.2614.2.2014
Data powstania: piątek, 14 mar 2014 10:07
Data opublikowania: piątek, 14 mar 2014 10:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2764 razy