BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 33

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. (środa) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z 32-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
5. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (zestaw komputerowy).
9. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Śniadowo o przekazanie zarządu drogami powiatowymi.
10. Zapoznanie z porządkiem obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
11. Sprawy różne:
Data powstania: czwartek, 13 gru 2007 13:27
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2007 13:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2007 12:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1962 razy