BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

środa, 27 lut 2019 08:45
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.595, z późn.zm.) radni są obowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.