BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 50/174/2012 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 roku

wtorek, 6 lis 2012 14:43
w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku.

Uchwała Nr XXXVII/214/2006 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 września 2006 roku

piątek, 11 kwi 2008 10:01
w sprawie określenia szczególowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu nalezności pienięznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprwanionych.

Uchwała Nr XI/70/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2004 r.

piątek, 11 kwi 2008 09:49
zmieniajaca uchwałę w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu i sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadania

Zmiana kont rachunkowych Starostwa

poniedziałek, 25 lut 2008 09:41
Z dniem 31 marca 2008 nastąpi zamknięcie rachunków w Kredyt Banku SA O/Łomża:

Informacja za III kwartał 2007 roku

środa, 31 paź 2007 10:58
o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku

Informacja publiczna za I półrocze 2007 roku

czwartek, 2 sie 2007 12:13
I n f o r m a c j a do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku

Informacja za I kwartał 2007 roku

czwartek, 26 kwi 2007 14:20
o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku

Informacja do publicznej wiadomości

czwartek, 26 kwi 2007 14:18
zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za 2006 rok i o innych kwestiach wskazanych przepisami ustawy o finansach publicznych

Informacja publiczna za III kwartał 2006 roku

czwartek, 26 kwi 2007 13:01
Informacja O danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2006 roku

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/136/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku

czwartek, 16 gru 2004 11:47
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok oraz planu finansowego zadań na 2005 rok z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi łomżyńskiemu ustawami

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/135/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku

czwartek, 16 gru 2004 11:21
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych na 2005 rok wydatków budżetowych

Uchwała Nr 66/134/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku

czwartek, 16 gru 2004 10:31
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok

Uchwała Nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku

czwartek, 16 gru 2004 10:21
w sprawie budżetu na 2005 rok

Uchwały dotyczące projektowania budżetu, udzielania dotacji i wierzytelności

środa, 20 sie 2003 08:28
Prace nad projektami uchwał budżetowych