BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad

poniedziałek, 17 maj 2021 07:27
PB-16a

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych) - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad

piątek, 14 maj 2021 13:35
PB-16

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad

piątek, 14 maj 2021 12:45
PB-12

Wydawanie pozwolenia na użytkowanie - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg starych zasad

wtorek, 6 kwi 2021 15:01

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu

wtorek, 6 kwi 2021 15:00

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg starych zasad

wtorek, 6 kwi 2021 14:55

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg starych zasad

wtorek, 6 kwi 2021 14:42