BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

poniedziałek, 17 maj 2021 07:27
Druk PB-16a

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

piątek, 14 maj 2021 13:35
Druk PB-16

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

piątek, 14 maj 2021 12:45
PB-12

Wydawanie pozwolenia na użytkowanie

wtorek, 6 kwi 2021 15:01
Jeśli oddawany jest cały obiekt - druk PB-17 Jeśli oddawana jest część obiektu przed zakończeniem całości robót - druk PB-17a

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu

wtorek, 6 kwi 2021 15:00

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg starych zasad

wtorek, 6 kwi 2021 14:42