BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 czerwca 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.5.2016

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.5.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 04 czerwca 2016

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Jolanty Sobczyńskiej Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży (złożone w związku z nadaniem upoważnienia) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Bożeny Szerszeń Starszego Inspektora Powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Haliny Sowa Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Katarzyny Poreda Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada Specjalisty ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej Specjalisty ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Lidii Kania Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej Specjalisty ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Huberta Radosława Bieniek Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Olgi Grzymała Pośrednika Pracy- stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Elzbiety Teresy Olejniczak Bazydło Zastępcy Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektora Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Janusza Świderskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 czerwca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe radnego powiatu Dariusza Kossakowskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Beaty Korwek Sekretarza Powiatu za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Agnieszki Kuczyńskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gopodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Ireny Przybylak za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Tomasza Pawła Chojnowskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Antoniego Włodkowskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Lecha Marka Szabłowskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 czerwca 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 44/152/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 maja 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 44/152/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 czerwca 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2016

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2016 - [Wszystkie zmiany]

Karty informacji o środowisku

Edycja wiadomości Karty informacji o środowisku - [Wszystkie zmiany]

Karty informacji o środowisku

Edycja wiadomości Karty informacji o środowisku - [Wszystkie zmiany]

Karty informacji o środowisku

Edycja wiadomości Karty informacji o środowisku - [Wszystkie zmiany]

Karty informacji o środowisku

Edycja wiadomości Karty informacji o środowisku - [Wszystkie zmiany]

Karty informacji o środowisku

Edycja wiadomości Karty informacji o środowisku - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazada powiatowa w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazada powiatowa w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazada powiatowa w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazada powiatowa w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w czwórboju l.a.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w czwórboju l.a. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w trójboju l.a.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w trójboju l.a. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 czerwca 2016

Wiadomości

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS

Dodanie nowej wiadomości: Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu do zmarłym mieszkańcu DPS - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 czerwca 2016

Wiadomości

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.172.2016

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ROŚB.6740.1.172.2016 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.222.2016

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ROŚB.6740.1.222.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 czerwca 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 19 czerwca 2016

Wiadomości

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w indywidualnym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w indywidualnym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT - Igzryska powiatowe w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT - Igzryska powiatowe w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w indywidualnym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w indywidualnym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 czerwca 2016

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o posiedzeniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 czerwca 2016

Wiadomości

INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za I półrocze 2016 r. - termin składania do 1 sierpnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za I półrocze 2016 r. - termin składania do 1 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w futsalu dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w futsalu dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT - Gimnazjada powiatowa w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT - Gimnazjada powiatowa w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 czerwca 2016

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl.IV dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl.IV dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl.IV chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl.IV chłopców - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 43/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 maja 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 maja 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 maja 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 maja 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do pracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 16

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 16 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Łomżyńskiego za rok szkolny 2015/2016

Dodanie nowej wiadomości: Wstępne wyniki współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zgłoszenie wodnoprawne

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 24 czerwca 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę mostu w m. Konarzyce w ciągu DP 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi w km 2+817-3+689,13

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę mostu w m. Konarzyce w ciągu DP 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi w km 2+817-3+689,13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XIV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XIV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 22 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 1 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 1 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 1 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.233.2016

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ROŚB.6740.1.233.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Wiadomości

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 czerwca 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu polstępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu polstępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian