BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XV/89/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 01 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

 

 

 

Na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 6 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445

z późn. zm.) po zapoznaniu się i rozpatrzeniu:

 

1)     sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2015 r;

2)     sprawozdania finansowego Powiatu za 2015 rok;

3)     opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok ;

4)     informacji o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego;

5)     opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącej wykonania budżetu;

6)     opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie absolutorium za 2015 rok – Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala,   co następuje:

 

 § 1

 

Udziela się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

     

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                              Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 4 cze 2016 11:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 969 razy