BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 marca 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarzadzenie Nr 4/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Zarzadzenie Nr 4/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarzadzenie Nr 4/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Zarzadzenie Nr 4/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 4/3/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 3/3/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 4/4/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 3/4/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć objętych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr //2011 z dnia 22 lutego 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 marca 2011

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup mat. drogowych tj; grysów bazaltowych 2/5 mm oraz żwiru frakcjonowanego (2-8mm) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy z podz. na części

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup mat. drogowych tj; grysów bazaltowych 2/5 mm oraz żwiru frakcjonowanego (2-8mm) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy z podz. na części - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA Nr 4/5/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 3/5/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: planów finansowych zadań na 2011 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 4/7/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 3/7/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 marca 2011

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 marca 2011

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na prace geodezyjne

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na prace geodezyjne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 marca 2011

Wiadomości

Protokół nr IX/11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr IX/11 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 3/2011

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 3/2011 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4/2011

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4/2011 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe - [Wszystkie zmiany]

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DWÓCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DWÓCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 marca 2011

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 marca 2011

Wiadomości

Gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie powiatu łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Porządek obrad IV Zjazdu Delegatów.

Dodanie nowej wiadomości: Porządek obrad IV Zjazdu Delegatów. - [Wszystkie zmiany]

Regulamin obrad IV Zjazdu Delegatów

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin obrad IV Zjazdu Delegatów - [Wszystkie zmiany]

Statut Powiatowego SZS

Dodanie nowej wiadomości: Statut Powiatowego SZS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA Nr 3/2/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 3/2/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2011 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 4/3/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 4/3/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2011r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 4/5/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 4/5/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: planów finansowych zadań na 2011 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 4/6/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 4/6/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 4/7/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 4/7/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 4/8/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 4/8/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 marca 2011

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 marca 2011

Wiadomości

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizacje dwóch modułów szkoleniowych w ramach projektu "Nowy zawód - nowe możliwości"

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizacje dwóch modułów szkoleniowych w ramach projektu "Nowy zawód - nowe możliwości" - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 marca 2011

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 marca 2011

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Krzysztofa Ryszarda Kozickiego Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu Marka Dworakowskiego Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Mieczysława Chojnowskiego -członka zarządu powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Henryka Kłosińskiego członka zarządu powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OSwiadczenie majatkowe Alfreda Szymańskiego członka zarządu powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 marca 2011

Wiadomości

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 marca 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 marca 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłszenie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 marca 2011

Wiadomości

Protokół nr 6/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 marca 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 marca 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 4/4/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 4/4/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć objętych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr //2011 z dnia 22 lutego 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/11/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/11/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/5/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/5/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 marca 2011

Wiadomości

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian