BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 05 grudnia 2011

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2011

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 5/11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 5/11 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7/11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7/11 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10/11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10/11 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 9/11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 9/11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 listopada 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 listopada 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 27/11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 27/11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XIV/11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XIV/11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XV/11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XV/11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Wiadomości

OBWIESZCZENIE o wydniau decyzji na przebudowę i budowę wodociągu we wsi Szczepankowo, gm. Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o wydniau decyzji na przebudowę i budowę wodociągu we wsi Szczepankowo, gm. Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2011

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji – pozwolenie zintegrowane dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji – pozwolenie zintegrowane dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2011

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - Wybór kadry zarządzającej projektem: Spółdzielnia socjalna - szansą na lepsze jutro.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - Wybór kadry zarządzającej projektem: Spółdzielnia socjalna - szansą na lepsze jutro. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - Wybór kadry zarządzającej projektem: Spółdzielnia socjalna - szansą na lepsze jutro.

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - Wybór kadry zarządzającej projektem: Spółdzielnia socjalna - szansą na lepsze jutro. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2011

Wiadomości

Uroczyste otwarcie hali w Nowogrodzie

Dodanie nowej wiadomości: Uroczyste otwarcie hali w Nowogrodzie - [Wszystkie zmiany]

Halowy Turniej Piłki Nożnej.

Dodanie nowej wiadomości: Halowy Turniej Piłki Nożnej. - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2011

Wiadomości

Protokół nr 26/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 listopada 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 listopada 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 grudnia 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 grudnia 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2011

Wiadomości

Mofyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PRS.042.11.4.2011

Dodanie nowej wiadomości: Mofyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PRS.042.11.4.2011 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Mofyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PRS.042.11.4.2011

Edycja wiadomości Mofyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PRS.042.11.4.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2011

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10/2011

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10/2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 grudnia 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 25/78/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 listopada 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 25/78/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2012 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 25/79/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 listopada 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 25/79/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 27/86/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 09 grudnia 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 27/86/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 27/86/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 09 grudnia 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 27/86/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 28/88/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 28/88/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2011

Wiadomości

Protokół nr XVI/11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVI/11 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2011

Wiadomości

Życzenia Noworoczne.

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Noworoczne. - [Wszystkie zmiany]

zapytanie ofertowe - organizacja wizyty włoskich ekspertów na terenie województwa podlaskiego w ramach realizacji projektu "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy (...)"

Dodanie nowej wiadomości: zapytanie ofertowe - organizacja wizyty włoskich ekspertów na terenie województwa podlaskiego w ramach realizacji projektu "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy (...)" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian