BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/122/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 stycznia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok.
Na podstawie § 44 ust.2 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238, z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 116, Nr 29, poz. 443, z 2001 r. Nr 40, poz. 702 ; z 2003 r. Nr 6, poz.197 i z 2006 r. Nr 56,poz. 624 i Nr 193, poz. 1854) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 14:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1279 razy