BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/119/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 stycznia 2009 roku
w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie
Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1,3-8,12-17,21-22 oraz art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153. poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej z Samorządem Rejonu Soleczniki
i upoważnia się Starostę Powiatu Łomżyńskiego do zawarcia umowy w tej sprawie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 14:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1401 razy