BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 61/175/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 Statutu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącą schematu organizacyjnego i nadaje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski

3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 sty 2009 12:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1183 razy