BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 61/171/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 oraz art. 204 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm – uchwala się, co następuje:


§ 1.Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 42.866 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I..

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 42.866 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 20.128.207 zł;
- wydatki ogółem - 20.427.755 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 sty 2009 12:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1163 razy
Ilość edycji: 1