BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 61/170/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 grudnia 2008 roku
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Zbójna.

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia niżej wymienionych dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych z zastrzeżeniem postanowień §2 uchwały:

1. Teren wsi Zbójna - 22 szt. dróg - 29,28 km,
2. Teren wsi Dębniki - 12 szt. dróg - 11,49 km,
3. Teren wsi Jurki - 7 szt. dróg - 5,65 km,
4.Teren wsi Dobry Las- 22 szt. dróg - 18,71 km,
5. Teren wsi Piasutno – Żelazne - 8 szt. dróg - 8,70 km,
6. Teren wsi Poredy - 5 szt. dróg - 5,79 km,
7. Teren wsi Siwiki – 4 szt.dróg – 4,27 km,
8. Teren wsi Bienduszka – 2 szt. dróg – 2,03 km,
9.Teren wsi Ruda Osowiecka – 6 szt. dróg – 4,66 km,
10.Teren wsi Gontarze – 4 szt. dróg - 4,00 km,
11.Teren wsi Stanisławowo – 6 szt. dróg – 6,51 km,
12.Teren wsi Laski – 7 szt. dróg - 10,24 km,
13.Teren wsi Pianki – 14 szt dróg – 15,40 km,
14.Teren wsi Osowiec – 5 szt. dróg – 2,20 km,
15.Teren wsi Wyk – 18 szt. dróg – 15,42 km,
16.Teren wsi Popiołki – 11 szt. dróg – 12,16 km,
17.Teren wsi Gawrychy – 8 szt. dróg – 10,36 km,
18.Teren wsi Kuzie – 11 szt. dróg – 16,58 km.
OGÓŁEM NA TERENIE GMINY – 172 szt. dróg = 187,38 km
§2.Szczegółowy opis dróg wymienionych w §1 określony jest w zał. nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3.Ustalając przebieg dróg gminnych wymienionych w §1 uchwały należy uwzględnić nową, obowiązującą numerację dróg powiatowych, ogłoszoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 21/144/03 z dnia 18 marca 2003r i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 sty 2009 11:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1257 razy