BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 61/168/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzenie domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. nr 115 poz.728, zm. nr 171, poz. 1056) w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113. poz.984, nr 153, poz. 1271 , nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055,nr 167, poz.1759, zm. z 2007 r. nr 172, poz.1218, zm. z 2008 r. nr 180, poz.1111) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się wybór oferty Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Tykocinie.

§ 2
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy o realizację zadania.

§ 3
Uchwała zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 sty 2009 11:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1112 razy