BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 60/166/ 08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 grudnia 2008 roku
w sprawie uzgodnienie wysokości odszkodowania

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 48 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( jednolity tekst: Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm, oraz art. 4 pkt. 9 i 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1.Wystąpić do PKP o zmianę treści protokołu uzgodnienia wysokości odszkodowania za:
- grunty położone we wsi Śniadowo, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 677/5 o pow. 0,2039 ha, która przeszła na własność Powiatu Łomżyńskiego z mocy decyzji Wójta Gminy Śniadowo nr WSG.6011-2/08 z dnia 29.04.2008,

- grunty położone we wsi Stare Ratowo, gmina Śniadowo, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 157/4 o pow. 0,0,1742 ha, która przeszła na własność Powiatu Łomżyńskiego z mocy decyzji Wójta Gminy Śniadowo nr WSG.6011-4/08z dnia 6.06.2008r.

2.Zaproponować odstąpienie od ustalania odszkodowania, a jeżeli jest to niemożliwe ze względów formalno-prawnych to znaczne obniżenie jego wysokości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 gru 2008 10:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1190 razy