BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 60/165/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 10 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 oraz art. 204 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm – uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 21.333 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I..

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 21.333 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 20.085.341 zł;
- wydatki ogółem - 20.384.889 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 gru 2008 10:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1290 razy