BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 60/164/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 10 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) oraz §10 pkt 3 Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 - – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się z rezerw budżetowych kwotę 4.979 zł w tym z:
- rezerwy „ ogólnej” kwotę – 3.000 zł;
- celowej „ oświatowej” kwotę – 1.979 zł
i środki te przeznacza się na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1. pkt I.

§ 2.Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 9.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w:
- dziale 852 – „ Opieka społeczna” w planie wydatków budżetowych na 2008 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży;
- dziale 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w planie finansowym na 2008 rok Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt III do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 20.064.008 zł;
- wydatki ogółem - 20.363.556 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 gru 2008 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1255 razy