BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/108/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 35 ust 1 i art. 184 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – Rada Powiatu uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym na 2008 rok „ Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014
„ Drogi publiczne powiatowe” określonym załącznikiem Nr 9 do uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, zmienionym załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr XV/80/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok poprzez zwiększenie w nim planu dochodów i wydatków o kwoty 22.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załącznikach Nr 2 .


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Rady
Stefan Popiołek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2008 13:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1141 razy