BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 59/163/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 24 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. Nr 80, poz.721, zm. Nr 217, poz.2124 z 2005 r. , Nr 113, poz. 954, Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 112, poz.767 z 2008 r. Nr 154, poz. 958) uchwala się, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu wniosków Wójta Gminy Zbójna:
1) z dnia 5 listopada 2008 r. znak: PP.5540-15/08 w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 104464B Stanisławowo- Bienduszka na odcinku od 0+000 do 3+800,
2) z dnia 5 listopada 2008 r. znak PP.5540-16/08 w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 104465B Laski-Osowiec na odcinku od 0+000 do 2+ 995,25,
wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie przebudowy wyżej wymienionych dróg.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2008 12:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1200 razy