BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 59/159/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 24 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się z rezerwy budżetowej celowej „na inwestycje drogowe „
kwotę – 2.933 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 5.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. II i III .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 20.054.848 zł;
- wydatki ogółem - 20.363.556 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lis 2008 15:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1177 razy