BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 59/157/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, nr 200, poz.1688, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, z 2007r. nr 173, poz 1218), uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§2

Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 stycznia 1999r nr 6/7/99,
zm. uchwała nr 20/40/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2003r., zm. Uchwała
nr 69/140/05 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 stycznia 2005r.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lis 2008 15:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1223 razy