BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 58/156/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze wniosek Wójta Gminy Wizna z dnia 13 listopada 2008r. o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – ulicy Kopernika w Wiźnie do kategorii dróg gminnych, wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej – ulicy Kopernika w Wiźnie do kategorii dróg gminnych, z zastrzeżeniem postanowień § 2 uchwały.

§ 2. Ustalając przebieg drogi gminnej wymienionej w §1 uchwały należy uwzględnić nową obowiązującą numerację dróg powiatowych ogłoszoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 21/144/03 z dnia 18 marca 2003r. publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lis 2008 15:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1127 razy