BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 58/155/08ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 168.944 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. I i II.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 20.049.248 zł;
- wydatki ogółem - 20.357.956 zł

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski 3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lis 2008 15:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1217 razy