BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 58/154/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 listopada 2008 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1) projekt budżetu powiatu na 2009 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z przynależnymi do niej 12-ma załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przynależnymi do niego 12-ma załącznikami;
2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
3) informację o stanie mienia komunalnego powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4) prognozę długu o wartości „0”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 2. Niniejszą uchwałę przedłożyć bezzwłocznie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lis 2008 15:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1359 razy