BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 57/153/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 pażdziernika 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 15.287 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 15.287 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.880.304 zł
- wydatki ogółem - 20.189.012 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 56/149/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok , skreśla się w dziale 853, rozdział 85395 § 4659 i w to miejsce wprowadza się § 4759, zgodny z objaśnieniami w pkt 6b wierszu 33 do korygowanej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lis 2008 14:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1293 razy