BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 57/152/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 pażdziernika 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:§ 1. Przenosi się z rezerw budżetowych kwotę 93.245 zł w tym z :
- rezerwy „ ogólnej” kwotę 19.523 zł;
- rezerwy celowej „ na koszty zarządzania kryzysowego” – 31.700 zł;
- rezerwy celowej „ na inwestycje drogowe” – 42.022 zł
i środki te przeznacza się na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 524.140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. II i III.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.865.017 zł;
- wydatki ogółem - 20.173.725 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lis 2008 14:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1198 razy