BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 56/149/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok .

Na podstawie art. 34 ust 2 i 187 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 113.392 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-dochody ogółem - 19.331.877 zł
- wydatki ogółem - 19.640.585 zł
§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1131 razy