BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/147/ 08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2008 roku
w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienie Starosty Łomżyńskiego i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie.

Na podstawie art. 48 ust. 1 w zawiązku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm,) oraz art. 4 pkt 9, art. 73 ust. 3 pkt 5, art. 77 ust.3 i art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Wypowiedzieć wysokość dotychczasowej opłaty rocznej za grunt stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego, oddany w użytkowanie wieczyste następującym użytkownikom:
a) Justyna Frankowska – dz. nr 20248/1 o pow. 0,2738 ha,
b) Tomasz i Justyna małż. Frankowscy – dz. nr 20248/2 o pow. 0,1033 ha,
c) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – dz. nr 20248/3, 20248/4 i 20248/5 o pow. 0,3206 ha.
2.Upoważnić Starostę i Wicestarostę do podpisania wypowiedzeń opłat za użytkowanie wieczyste podmiotom wymienionym w ust. 1.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1181 razy