BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/146/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używany sprzęt - zestaw komputerowy oraz drukarkę stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarzadu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred SzymańskiZałącznik do uchwały Nr 56/146/08
z dnia 16 października 2008 r.

Wykaz sprzętu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Lp Nazwa sprzętu Nr inwentarzowy Ilość Wartość początkowa
1 Komputer jednostka centralna G4/49/491/2 1 3184,20
2 Monitor „Zenith” nr seryjny 707202855 013/491/1 1 700,00
3 Mysz 0307055 1 0,00
4 Drukarka HP Desc Jet 600 nr seryjny ES 6101307 013/491/2 1 2440,00
Razem: 6342,20


Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1203 razy