BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 55/145/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 8 października 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 – uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetową „ oświatową” w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 2.000 zł, wyodrębnioną w § 4 pkt 2 wymienionej powyżej uchwale Nr XIII/67/07 Rady Powiatu na sfinansowanie nagród Starosty przyznanych wyróżnionym nauczycielom i ze środków tych powiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w dziale 854, rozdziale 85406 o kwotę 2000 zł, z tego: § 4010 – 1.700 zł; § 4110 – 258 zł; § 4120 – 42 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy zarzadu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1102 razy