BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/144/ 08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 września 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza gazowego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt. 9, art. 43 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na budowę przyłącza gazowego do budynku jego siedziby, przebiegającego według projektu stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały, po działce nr 40114/3, położonej w Łomży przy ulicy Poligonowej, będącej własnością Powiatu Łomżyńskiego, oraz zgodę dla inwestora na dysponowanie nieruchomością na czas budowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof KozickiCzłonkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 10:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1266 razy