BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Zarządu Powiatu Łomzyńskiego Nr 54/142/08

z dnia: 30 września 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiacego własność powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używany sprzęt – 3 biurka stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Łomży Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 09:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1168 razy
Ilość edycji: 1