BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 54/141/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§1. Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 67.361 zł w tym z :
- rezerwy celowej „ oświatowej” - 17.361 zł;
- rezerwy celowej „ inwestycje drogowe” – 50.000 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 56.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II i III.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.331.877 zł
- wydatki ogółem - 19.640.585 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 paź 2008 15:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1222 razy