BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 54/140/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XIII /67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie załącznikiem Nr 1 pkt I.


§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.275.877 zł
- wydatki ogółem - 19.584.585 zł

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 paź 2008 15:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1230 razy