BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 54/139/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 204 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 48.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 48.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.275.877 zł
- wydatki ogółem - 19.584.585 zł

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 paź 2008 15:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1221 razy