BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 53/137/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.819 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. I i II.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.177.957 zł
- wydatki ogółem - 19.486.665 zł

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki
Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 paź 2008 15:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1388 razy