BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 53/136/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się z rezerwy budżetowej „ogólnej „ kwotę– 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 22.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.170.138 zł
- wydatki ogółem - 19.478.846 zł

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 paź 2008 15:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1208 razy