BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 52/134/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.)
i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołać na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie na czas nieokreślony Panią Annę ARCHACKĄ.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 września 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 12:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1174 razy