BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 52/133/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) oraz § 10 uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.217.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.217.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie załącznikiem Nr 1 pkt. III.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.147.158 zł
- wydatki ogółem - 19.455.866 zł

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 12:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1206 razy