BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 52/131/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się z rezerwy budżetowej „ ogólnej ” kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2 Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50.466 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 50.466 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt III.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 17.758.696 zł
- wydatki ogółem - 18.067.404 zł

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 12:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1352 razy
Ilość edycji: 1