BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/100/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. nr.14 poz. 92) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 r. nr. 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr.62. poz.558, nr. 113. poz.984, nr. 200, poz. 1688, nr. 214, poz. 1806, . nr. 153, poz. 1271 z 2003 r. nr.162, poz. 1568, z 2004r., nr. 102, poz. 1055,nr.167, poz.1759) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2008 rok, uchwala się, co następuje:
§ 1.W uchwale nr XV/84/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następującą zmianę:
Podział środków PFRON na realizację zadań w 2008 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
STEFAN POPIOŁEKPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2008 15:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1294 razy