BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/98/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: odcinka ul. Łomżyńskiej od ul. 11 Listopada do dr.woj.645 oraz ul. Zielonej w mieście Nowogród.
Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54 poz. 326) w związku
z art.. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zalicza się odcinek ulicy Łomżyńskiej od 11 Listopada do drogi woj. 645 oraz
ul. Zieloną do kategorii dróg powiatowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2009 r.Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2008 15:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1367 razy