BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 51/128/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się z celowej rezerwy budżetowej „oświatowej” kwotę 32.682 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2 Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 405.135 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 405.135 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt III oraz pkt I.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 17.708.230 zł
- wydatki ogółem - 18.016.938 zł

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2008 14:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1192 razy
Ilość edycji: 1