BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 51/127/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych, niezbędnych do przebudowy drogi powiatowej nr 1906B Dłużewo – Laski – Gąski na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 146, poz.543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, Nr 240, poz. 2408) oraz art. 21 ust.1,1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,poz 115 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nabywania na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych niezbędnych do wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1906B Dłużewo – Laski – Gąski w ramach przekazanych na ten cel środków finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2008 14:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1429 razy