BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 50/122/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 lipca 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze wniosek Burmistrza Nowogrodu z dnia 16 maja 2008 r. o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych – ulic w mieście Nowogród do kategorii drg gminnych, wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych – ulic w mieście Nowogród do kategorii dróg gminnych, z zastrzeżeniem postanowień §2 uchwały:
1. Ulica Rynek - dł. 292 mb
2. Ulica Majora Sikory - dł. 300 mb
3. Ulica 1 Maja - dł. 163 mb
4. Ulica Kościuszki - dł. 367 mb
5. Ulica Łomżyńska od ul.Rynek do ul. 11 Listopada - dł. 178 mb.
§ 2. Ustalając przebieg dróg gminnych wymienionych w § 1 uchwały należy uwzględnić nową obowiązującą numerację dróg powiatowych ogłoszoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 21/144/03 z dnia 18 marca 2003 r. publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański …
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2008 14:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1136 razy