BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 48/119/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 8 lipca 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie używane drukarki zgodnie z załącznikiem do uchwały będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
KRZYSZTOF KOZICKI

Członkowie Zarządu :
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Załącznik do uchwały Nr 48/119/08
Zarządu powiatu Łomzyńskiego
z dnia 8 lipca 2008 roku.


Powiatowy Urząd Pracy w Łomzy przekazuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie nastepujace drukarki:

1. OKI 3320 nr. Seryjny 76EB3057091K, nr spisowy PUP.L.I.1/2/1,
2. OKI 3320 nr. Seryjny 76EB3057137K, nr spisowy PUP.L.I.2/16/1,
3. OKI 3320 nr. Seryjny 76EB3057138K, nr spisowy PUP.L.I.3/25/1
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2008 12:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1093 razy