BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 48/118/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 8 lipca 2008 roku
w sprawie zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.
Na podstawie § 6.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. Nr 63 poz. 587), uchwala się, co następuje:

§1
Akceptuje się wniosek Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o zwiększenie o pięć osób liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 r.


Przewodniczacy Zarządu:

Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2008 12:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1113 razy