BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 44/105/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 11:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1129 razy
Ilość edycji: 1